II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Duplikat legitymacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń  może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
Do wniosku o wystawienie duplikatu legitymacji załącza się zdjęcie oraz dowód opłaty skarbowej.
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu w wysokości 9 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Żeromskiego 11, (Bank Santander) 11 1090 2590 0000 0001 5216 0304

  wpisując w tytule „ za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej” i podając nazwisko właściciela dokumentu.
Duplikaty wydaje się z fotografią w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.

W załączniku znajduje się wniosek o duplikat.

Załączniki artykułu

wniosek o duplikat legitymacji (pdf) 0.03mb, (pobrań: 162)