II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

W ramach przygotowań do projektu „Inspirowane pamięcią”, a także działań związanych z projektem „Piotrków wielokulturowy”, 27 listopada  zostało zorganizowane spotkanie z Panią Diną Feldman. W spotkaniu tym uczestniczyła klasa I A z opiekunem Panem Jackiem Żakiem i Pani Lidia Chęcińska. Pani Dina Feldman przedstawiła prezentację dotyczącą historii swojej rodziny, która w Piotrkowie mieszkała od końca XVIII wieku do 1942 roku, gdy  większość osób zginęła wywieziona do obozów koncentracyjnych. Omawiając historię swoich najbliższych Pani Feldman przedstawiła informacje dotyczące lokalnej społeczności żydowskiej w naszym mieście przed II wojną światową, jak wyglądało ich codzienne życie, jakie święta były obchodzone, czym zajmowali się zwykli ludzie. Pani Dina Feldman pokazała zdjęcia ze swojego rodzinnego albumu jak i przedmioty związane z religią żydowską, takie jak mezuza, szofar, dreidle (bączki używane do zabawy). Przedmioty te zostały przekazane szkole, aby można było lepiej zilustrować życie społeczności żydowskiej.
 
W poszukiwaniu inspirujących świadectw dotyczących Piotrkowa w czasie II wojny światowej udało nam się dotrzeć do niezwykłej osoby, Pani Wacławy Juszkiewicz-Kamieńskiej. Była ona uczennicą gimnazjum żeńskiego w latach 30-tych i podzieliła się z nami wspomnieniami z tamtych czasów. Opisała, jak wyglądało nauczanie w pensji żeńskiej, która wtedy mieściła się przy ulicy Słowackiego. Opowiedziała również o swojej pracy w czasie wojny, kiedy była sanitariuszką PCK, jak i o dramatycznych losach swoich przyjaciółek, młodych sanitariuszek, które poświęciły swoje życie ocalając innych.
 
Wysoki poziom merytoryczny projektu zagwarantowany jest dzięki zaangażowaniu instytucji takich jak – Polski Instytut Sztuki Filmowej, a także Muzeum Powstania Warszawskiego.
Opiekunami projektu w II LO są Pani Małgorzata Szamburska i Lidia Chęcińska, a uczniowie, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie poszczególnych jego części  to Dawid, Mateusz, Krzysztof, Katarzyna i Barbara z klasy IF. Mamy nadzieję, że również uczniowie z innych klas będą pomagali przy realizacji poszczególnych zadań.
 Piotrków wielokulturowy to projekt, który ma zadanie poszerzyć wiedzę młodzieży na temat historii miasta w którym mieszka. 
Nasze miasto od wieków stanowiło obszar, który zamieszkiwali mieszkańcy różnych kultur, narodowości i wyznań. Wieloetniczny charakter Piotrkowa   zatracił się po II wojnie światowej. Ślady  wielokulturowości widoczne są we współczesnej przestrzeni oraz stanowią inspirację dla kreowania aktualnego wizerunku miasta.

 
W ramach projektu młodzież podejmie działania, których celem będzie upamiętnienie i spopularyzowanie wiedzy na temat  różnorodnych kultur, które swoją obecnością zapisały się w historii miasta. 
Zadaniem młodzieży jest   będzie między innymi: 
- przygotowanie materiałów, które będą popularyzowały wiedzę na temat wielokulturowości Piotrkowa Trybunalskiego
- przeprowadzenie sondy ulicznej, której tematem będzie wielokulturowa historia miasta
- zorganizowanie spotkań z wybitnymi ludźmi, którzy reprezentują różne religie, a są związani z Piotrkowem Trybunalskim
- opracowanie albumu dokumentującego zebrane materiały
- zaprezentowanie wykładu na temat czterech kultur, które wpisały się na stałe w historię miasta.